Financování

Při rozhodování o investici do kogenerace záleží zejména na:

  • ceně tepla které spotřebováváme či pro které máme využití
  • nákupních a výkupních cenách elektrické energie

V souvislosti s tím Vám navrhneme optimální řešení z hlediska návratnosti a pomůžeme se zajištěním financování.

V zásadě je možno využít následující možnosti:

  • financování bankovním úvěrem – patříme mezi doporučené a prověřené dodavatele z hlediska významných financujících bank v ČR, zajistíme podkladové analýzy a pomůžeme s vyjednáním úvěru
  • financování z prokazatelně získaných úspor za teplo a elektrickou energii – investor nemusí mít žádné dostupné finanční prostředky a pomocí metody EPC (Energy performance contracting) umožníme rekonstrukci stávajícího energetického systému tím nejefektivnějším způsobem – smluvně se zaručíme za dosažení sjednaného objemu úspor a veškeré investiční riziko bereme na sebe