Vážení obchodní partneři,
naše společnost i nadále zajišťuje servis a dodávku náhradních dílů pro Vaše bioplynové stanice. Pochopitelně s přihlédnutím k omezením vyplývajících ze zajištění bezpečnostních opatření a doporučení týkající se nákazy COVID-19. Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat na tel.č. 774 57 45 57.
Děkuji. Mgr. Ing. Lubomír Juránek

Instalace

Instalace kogenerační jednotky je poměrně náročná odborná činnost, kdy je třeba respektovat celou řadu bezpečnostních předpisů, legislativních a technologických podmínek. Naši technici prošli mnoha náročnými školeními a o jejich odborných znalostech svědčí mnoho desítek úspěšných instalací.

Samotná instalace se skládá z následujících odborných oblastí:

  • samotné umístění kogenerační jednotky včetně výfukového potrubí, osazení případné detekce plynů, protihlukového krytu apod.
  • zapojení do stávající vnitřní elektrické sítě (včetně regulací a předepsaného způsobu měření)
  • zapojení do venkovní elektrické sítě (u vyšších výkonů včetně trafostanice, řízení a regulace výkonu dle požadavků distributora)
  • integrace do stávajícího topného systému (včetně řešení akumulace tepla, měření regulace otopné soustavy, zálohování a pod).
  • softwarové rozhraní s odpovídajícím řídícím systémem

BGS systém elektrického zapojení

Firma BGS Biogas vyvinula vlastní systém elektrického zapojení kogeneračních jednotek, který dokáže preferovat dodávku elektrické energie pro vlastní spotřebu provozovatele, regulovat výkon kogeneračních jednotek dle požadavků distribuční soustavy a maximalizovat ekonomické efekty z vyrobené elektrické energie. Samozřejmostí je také dodávka ultranízkoztrátových transformátorů a tzv. logické efektivní zapojení do elektrické soustavy provozovatele a distributora.

Instalace kogenerační jednotky