Vážení obchodní partneři,
naše společnost i nadále zajišťuje servis a dodávku náhradních dílů pro Vaše bioplynové stanice. Pochopitelně s přihlédnutím k omezením vyplývajících ze zajištění bezpečnostních opatření a doporučení týkající se nákazy COVID-19. Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat na tel.č. 774 57 45 57.
Děkuji. Mgr. Ing. Lubomír Juránek

O kogeneraci

O kogeneraci – technologie kogenerace vychází z myšlenky co nejefektivnějšího využití tepelné energie uvolněné spalováním paliva, a to v jednom technologickém řetězci – nejprve se vyrobí elektrická energie, následně se využije odpadní teplo pro vytápění, ohřev vody nebo pro technologické účely. Tím dosáhneme podstatně vyšší účinnosti využití primárního paliva – pro výrobu elektřiny kolem 40 až 50 %, celkově 85 až 90 %. Použití zemního plynu (případně bioplynu) jako paliva k tomuto účelu přináší nepřekonatelné výhody. Využívá se pro kogenerační jednotky v širokém výkonovém rozpětí s dobrou regulovatelností jeho spalovacího procesu.
Kogenerační jednotky jsou tedy speciální plynové motory (dříve se používaly adaptované benzinové či naftové motory, které však měly jistá omezení). Tyto pohonné jednotky jsou funkčně spojeny s elektrickým generátorem, celek je vybaven sofistikovanou regulací, řízením, protihlukovým krytem, navazujícími zařízeními atd.

Tato technologie je výhodná pro provozy s vysokou spotřebou tepla a elektrické energie. Typické realizace jsou:

  • podnikatelské výrobní provozy
  • velké ubytovací, kancelářské komplexy
  • výrobní areály
  • polyfunkční domy
  • hotely, wellness, lázeňské komplexy, aquaparky
  • obchodní centra

Kogenerační jednotky se obvykle dodávají jako kompaktní zařízení, v odhlučněné skříni, jejíž instalace vyžaduje minimální stavební úpravy. Poměrně náročnější je to s navazujícími instalacemi pro využití tepla a vyrobené elektrické energie.

Výhody instalace kogenerace pro uživatele:

  • snížení nákladů na výrobu tepla a nákup elektrické energie
  • při instalaci dochází většinou také k modernizaci, rekonstrukci či rozšíření stávajícího systému vytápění
  • ekologické efekty z vyššího využití paliva (viz ztráty tepelné energie v chladících věžích elektráren)
  • snížení ztrát v rozvodné síti