Vážení obchodní partneři,
naše společnost i nadále zajišťuje servis a dodávku náhradních dílů pro Vaše bioplynové stanice. Pochopitelně s přihlédnutím k omezením vyplývajících ze zajištění bezpečnostních opatření a doporučení týkající se nákazy COVID-19. Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat na tel.č. 774 57 45 57.
Děkuji. Mgr. Ing. Lubomír Juránek

Příprava záměru

Kogenerační jednotka navrhuje tak, aby veškeré teplo spotřeboval provozovatel v závislosti na grafech spotřeby elektrické energie. Většinou se jedná o provoz v určitém cyklickém režimu v závislosti na denní i roční době a potřebě elektřiny a tepla. Od způsobu provozování a od dimenzování velikosti jednotky se odvíjí vlastní návratnost investice.
Kogenerační jednotka může pokrývat základní spotřebu tepla, špičky pak pokrývá jiný zdroj, např. plynový kotel. Častější však je volba výkonnější jednotky v kombinaci s akumulací tepla. Pak se kogenerační jednotka uvádí do provozu tak, aby dodávala proud v době, kdy je nejvýhodnější tarif výkupních cen elektřiny.
Námi dodávané kogenerační jednotky splňují příslušné bezpečnostní a emisní parametry, takže jejich instalace je z tohoto hlediska bez problémů a máme vypracovaný systém zaručující splnění veškerých zákonných předpisů.

Nabízíme:

  • studie proveditelnosti a ekonomické modelace v závislosti na energetických bilancích
  • vyřízení veškerých povolení ČEZ/E.ON
  • podrobný projekt zapojení do elektrické venkovní i vnitřní sítě
  • podrobný projekt zapojení do stávající teplovodní soustavy včetně výkonové a funkční optimalizace, měření a regulace
  • vyřízení veškerých povolení z hlediska požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí
  • projekční řešení včetně vyřízení případných povolení z hlediska stavebního zákona
  • pomoc s následným legislativním procesem (licence, uzavírání smluv s distributorem, prodej elektřiny)

Naši specialisté mají za sebou již mnoho desítek úspěšných instalací včetně vlastní inženýrské, předprojekční a projekční přípravy. Investor tak dostává nejkvalitnější světovou techniku při splnění české legislativy.