Servis

Kvalitní servis

K úspěšnému provozování neodmyslitelně patří zajištění pravidelného i akutního servisu. Proto je důležité si vybrat dodavatelskou firmu, která plně zajišťuje dodávku náhradních dílů a odborný servis. Naše firma zajišťuje tyto služby na mnoho desítek kogeneračních jednotek u koncových provozovatelů a drtivou většinu náhradních dílů vede skladem ve Světlé nad Sázavou.

Nabízíme tyto služby:

  • zajištění pravidelného servisu na základě servisní smlouvy (mimo jiné tyto smlouvy odpovídají standardům financujících bank). Jedná se o provádění předepsaných periodických úkonů dle předpisů výrobce kogenerační jednotky k zajištění maximální provozuschopnosti a životnosti
  • on-line dohled nad provozem jednotek
  • servisní službu k řešení náhlých a nenadálých poruch
  • školení provozovatelů
  • měření provozních parametrů