Novoroční večírek

V poklidu po vánočních svátcích jsme se, zaměstnanci z různých firem holdingové společnosti BGS Energy Plus a.s., dne 6.1.2017 sešli, abychom společně vyhodnotili uplynulý rok 2016 a oslavili příchod nového roku 2017.
Můžeme krátce konstatovat, že rok 2016 nebyl pro naše společnosti nikterak lehkým rokem, byl plný změn a nemilých událostí, s kterými jsme se však poměrně dobře vyrovnali.
Přejeme si, aby tento rok, který už započal, byl vlídnější a raději bez náhlých překvapení. Měl by to být rok stabilizace s důrazem na flexibilitu a poskytování kvalitních služeb zákazníkům.
V počtu necelých 80 zaměstnanců holdingu jsme hodovali a bavili se v jedné nejmenované světelské restauraci. Součástí tohoto večírku byla tradičně oblíbená tombola, jejíž výtěžek jde, stejně jako vloni, na charitativní účely.
Do tomboly nám svými dary přispěly společnosti i jednotlivci, kterými tímto velice děkujeme!

Přejeme všem úspěšný a pohodový rok 2017.

Na zdraví!