Vážení obchodní partneři,
naše společnost i nadále zajišťuje servis a dodávku náhradních dílů pro Vaše bioplynové stanice. Pochopitelně s přihlédnutím k omezením vyplývajících ze zajištění bezpečnostních opatření a doporučení týkající se nákazy COVID-19. Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat na tel.č. 774 57 45 57.
Děkuji. Mgr. Ing. Lubomír Juránek

BGS Servisní, s.r.o. jako servisní partner při generálních opravách kogeneračních jednotek

Generální opravy kogeneračních jednotek

Rok 2016 byl pro BGS Biogas, a.s. ve znamení generálních oprav kogeneračních jednotek MAN prováděných při 32 000 mth. Tyto opravy si zákazníci přáli provést jak kompletně a dle doporučení výrobce, tak i formou výměn motorů, ať už zcela nových nebo repasovaných výměnným způsobem.

Cena opravy

Výše opravy jednoho motoru se pohybuje v závislosti na typu motoru a dalších souvisejících činností. Cena je v rozmezí 0,8 – 1,4 mil. Kč, nový motoru dle typu, s náplněmi a jinými spotřebními díly, lze pořídit už za přibližně dvojnásobek.

Generální opravy kogeneračních jednotek

Nutno dodat, že novými motory si zákazníci přáli řešit spíš akutní výměnu poškozeného motoru. Zde šlo opravdu o čas, aby ztráta na výdělku provozovatele nečinila příliš mnoho. BGS Biogas, a.s. má však spolehlivé dodavatele motorů a snaží se vždy vyjít zákazníkům vstříc. Za rok 2016 poskytla součinnost při výměně 2 zcela nových a 4 repasovaných motorů. Oproti generální opravě, tzv. M5, je výhodou relativně krátká odstávka v provozu a osazení motoru novými díly, včetně turbodmychadel nebo chladiče směsi.

Rozšiřování týmu

Servisní tým techniků BGS Biogas, a.s. se v průběhu roku 2016 rozšířil, aby zvládl masivní záběr při generálních opravách. Tým totiž musí zvládat ještě všechny další opravy na kogeneračních jednotkách a dalších technologiích bioplynových stanic.

Během roku provedli zruční servisní technici BGS přes tucet kompletních generálních oprav, dále spoustu dalších částečných oprav motorů na přání zákazníka.
BGS Biogas, a.s. po vzájemné dohodě se zákazníkem a poskytnutém poradenství se snaží vyhovět jednotlivým nuancím v přístupu k jednotlivým opravám.

Cílem BGS Biogas, a.s. je působit jako seriózní a důvěryhodný servisní partner pro zákazníky, kteří ho v případě potřeby vyhledávají, protože očekávají opět kvalitně odvedenou práci, a společně tak vytvářejí pevný dlouhodobý obchodní vztah.