Vážení obchodní partneři,
naše společnost i nadále zajišťuje servis a dodávku náhradních dílů pro Vaše bioplynové stanice. Pochopitelně s přihlédnutím k omezením vyplývajících ze zajištění bezpečnostních opatření a doporučení týkající se nákazy COVID-19. Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat na tel.č. 774 57 45 57.
Děkuji. Mgr. Ing. Lubomír Juránek

BioConter

Unikátní zařízení k rozmělnění vstupního materiálu pro bioplynové stanice pomocí mechanického tření a rázů. Zvláště vhodné ke zpracování velkého množství senáží, sena, slámy, travní hmoty, komunálních a směsných odpadů, brambor, kukuřičné siláže,nesourodých vstupů a pod.

Technické přednosti:

 • odolné vůči poškození cizím předmětem
 • velmi robustní konstrukce
 • bezporuchový provoz
 • dlouhé servisní intervaly
 • možnost dodatečně doplnit do jakékoli technologie
 • v nabídce ve dvou výkonových variantách

BioConter

Biokontrakce je klíčem ke zlepšení výsledků a využití biologického potenciálu doposud nepoužívaných surovin (kukuřičná stébla, sláma, dlouhé a staré senáže, kusová nesourodá hmota atd.). Zařízení je vhodné pro zvýšení výkonu bioplynové stanice nebo k přestavbě stanice na příjem dlouhostébelných a komplikovaných vstupů o vyšší sušině. BioConter může také řešit nedostatek vstupních surovin podstatným zvyšováním jejich výtěžnosti.

 • částečná buněčná frakcionace
 • mechanické zpracování
 • o 12 – 25 % vyšší produkce bioplynu – rychlejší nástup fermentace
 • zkrácení potřebné doby zdržení a tím lepší využití fermentoru
 • podstatný nárůst výkonu bioplynové stanice resp. snížení potřeby celkových vstupů
 • zvýšení výtěžnosti bioplynu z daných vstupů
 • snížení vlastní spotřeby energie bioplynové technologie (zkrácení potřebné doby míchání, snadné čerpání)
 • podstatně omezené riziko plovoucí vrstvy a sedimentace
 • minimalizovaný průnik cizích těles do fermentoru

BGS-Biogas-Bioconter-1

BGS-Biogas-Bioconter-2