Ukázka výstavby bioplynové stanice

Zde uvidíte postup výstavby a práci našeho sehraného týmu. Všimněte si uceleného komplexního řešení a v detailech pak laminační zelené ochrany betonových nádrží, kvalitních plynojemů a budovy kogenerace.

[field name = iframe]

Bioplynová stanice Kačina patří k největším v ČR, zpracovává velké množství chlévské mrvy a kejdy. Její výkon je 1600 kWe.