Vážení obchodní partneři,
naše společnost i nadále zajišťuje servis a dodávku náhradních dílů pro Vaše bioplynové stanice. Pochopitelně s přihlédnutím k omezením vyplývajících ze zajištění bezpečnostních opatření a doporučení týkající se nákazy COVID-19. Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat na tel.č. 774 57 45 57.
Děkuji. Mgr. Ing. Lubomír Juránek

Projektujeme bioplynové stanice

Naší velkou předností je ucelený projekční tým s mnoha praktickými zkušenostmi a kontakty v rámci úřadů celé ČR. Projekční práce nabízíme za bezkonkurenčně nízké ceny a vše zařizujeme tzv. na klíč, tj. s plnou komunikací s úřady státní správy, bez zatěžování investora. Je třeba podotknout, že každá stanice je svým způsobem originál, který se již při fázi plánování a projekce snažíme přizpůsobit místním podmínkám, druhu vstupních surovin, jejich množství a kvalitě, prostorovým možnostem lokality i specifickým požadavkům úřadů z hlediska požárních bezpečností či ochrany životního prostředí. Zásadně se vyhýbáme tzv. typizovaným projektům či schematickým řešením postavených na nepravdivých tvrzeních a věříme, že individuální nabídka má vždy větší užitnou i ekonomickou hodnotu pro zákazníka. Velmi pečlivě se zabýváme efektivním využitím tepla. Podrobnou projektovou dokumentaci vytvoří naši projektanti na základě dlouholetých zkušeností a mnoha aplikovaných technických řešení. Vše je diskutováno předem a garantujeme tak plnou funkčnost zařízení pro nejnáročnější podmínky provozu. Již na mnoha příkladech konkurenčních bioplynových stanic jsme se přesvědčili, že případné omyly jsou v podstatě neopravitelné a zásadním způsobem ovlivní fungování a životnost stanice v příštích letech

Již při fázi plánování a optimalizaci jednotlivých prvků stanice se zohledňují vstupní podmínky a tím maximalizují požadované výkonové ukazatele. Umíme tak dosáhnout lepší zfermentování surovin a maximálního výnosu plynu z jednotky vstupů, mnohdy až o desítky procent. Požadovaný výkon  zákazníkovi garantujeme. Během celého provozu stanice je tak třeba menšího množství vstupů a dosahuje se podstatně lepší ekonomiky.

V zemědělském podniku navrhujeme využít všechny suroviny s minimální vstupní cenou – tj. jinak nevyužitelné rostlinné suroviny, případně lihovarské výpalky, odpadní brambory, skrývky siláží a pod. Poté následuje možnost cíleně pěstovat některé plodiny (kukuřice, travní senáže, GPS, netradiční plodiny). V případě potřeby dokážeme využít i neupravenou chlévskou mrvu a kejdu. Investorovi tak vznikne  nová technologická linka založená na aplikační technice a svozových cisternách, která bude maximálně využita.

Naše firma nabízí obě řešení bioplynové stanice:

  • koncept kruh v kruhu
  • klasické uspořádání fermentorů s jedním až třemi stupni fermentace

Další speciální technologické možnosti jsou:

  • extruze jako možnost gigantického nárůstu výnosu plynu
  • aplikace na netradiční vstupy
  • sestavy umožňující čištění fermentorů od nánosů během plného provozu bioplynové stanice

Všechny naše stanice jsou vybaveny jedinečným systémem BGS elektro zapojení, který přináší v porovnání s ostatními technologiemi na trhu jednoznačně nejvyšší profit v oblasti hotových pravidelných tržeb po celou dobu životnosti bioplynové stanice.

 

Výhodou konceptu klasického uspořádání je snadná možnost rozšíření výkonu a možnost čištění během provozu stanice, řešení kruh v kruhu je zase úsporný na potřebu místa k výstavbě. Stejně tak jsou možná řešení v umístění fermentorů na povrchu či pod úrovní terénu se svými výhodami a zápory těchto řešení, či různých instalovaných výkonových velikostí celé stanice.