BGS Biogas Vám poskytne poradenství v oblasti energetické legislativy

Poradenství v oblasti energetické legislativy

V rámci platné legislativy jsme u provozovatelů bioplynových stanic instalovali certifikované měřiče svorkové výroby, spotřeby bioplynu a vyrobeného tepla.

BGS Biogas Vám poskytne poradenství v oblasti energetické legislativy a zajistí soulad Vaší bioplynové stanice se stávající platnou legislativou nejen po stránce administrativní, ale i po stránce osazení potřebnými měřidly a technologiemi.

Poskytujeme zajištění kompletního výkaznictví pro bioplynové stanice.