Vážení obchodní partneři,
naše společnost i nadále zajišťuje servis a dodávku náhradních dílů pro Vaše bioplynové stanice. Pochopitelně s přihlédnutím k omezením vyplývajících ze zajištění bezpečnostních opatření a doporučení týkající se nákazy COVID-19. Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat na tel.č. 774 57 45 57.
Děkuji. Mgr. Ing. Lubomír Juránek

BGS Servisní, s.r.o. Vám poskytne poradenství v oblasti energetické legislativy

Poradenství v oblasti energetické legislativy

V rámci platné legislativy jsme u provozovatelů bioplynových stanic instalovali certifikované měřiče svorkové výroby, spotřeby bioplynu a vyrobeného tepla.

BGS Biogas Vám poskytne poradenství v oblasti energetické legislativy a zajistí soulad Vaší bioplynové stanice se stávající platnou legislativou nejen po stránce administrativní, ale i po stránce osazení potřebnými měřidly a technologiemi.

Poskytujeme zajištění kompletního výkaznictví pro bioplynové stanice.