Vážení obchodní partneři,
naše společnost i nadále zajišťuje servis a dodávku náhradních dílů pro Vaše bioplynové stanice. Pochopitelně s přihlédnutím k omezením vyplývajících ze zajištění bezpečnostních opatření a doporučení týkající se nákazy COVID-19. Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat na tel.č. 774 57 45 57.
Děkuji. Mgr. Ing. Lubomír Juránek

Biologický servis

Přípravky BGS Biogas

 • při pravidelném dávkování podporují rozklad organické hmoty za vzniku metanu, oxidu uhličitého a dalších látek
 • zvyšují ekonomické zisky z provozu bioplynové stanice

Biologický servis

BGS Biogas+ Enzymes

koncentrát enzymů nutných k tvorbě bioplynu

Biologický servis

 BGS Biogas+ Bacteria

směs kmenů bakterií podílejících se na fermentačním procesu

Výhody

 • úspora surovin, zvýšení výtěžnosti bioplynu u použitých surovin
 • homogenizace obsahu jímek = jednodušší a levnější míchání
 • vyšší podíl metanu v bioplynu
 • stabilizace procesu
 • jednoduché dávkování
 • složení přípravků podle požadavků a potřeb konkrétní bioplynové stanice (na základě informací o složení vstupních surovin od provozovatele a laboratorního rozboru, který provedeme před první aplikací)
 • vhodné pro použití i v ekologickém zemědělství

Biologický servis

 

Naši vysokoškolsky vzdělaní odborníci poskytují laboratorní služby v oblasti rozboru vstupních surovin, odběru vzorků z fermentorů, optimalizace krmné dávky a sledování celého procesu on-line. Garance výroby bioplynu na 90 % instalovaného výkonu do dvou měsíců od spuštění zařízení je samozřejmou součástí dodavatelské smlouvy, stejně tak jako poradenství a sledování po dobu 6 měsíců. Celá stanice se investorovi předává až po uplynutí této šestiměsíční doby, kdy je celý biologický proces plně upraven na nejvyšší stabilní výkon.

Biologický servis

Periodická kontrola biologického procesu na Bioplynové stanici prostřednictvím návštěv biologa, vizuální kontrola stavu substrátu ve fermentorech (konzistence, hustota, tvorba pěny, tvorba krusty…), odběr vzorků vstupních materiálů a odběr vzorků bioplynu.

Odběr vzorků obsahu fermentoru a dofermentoru pro analýzu několikrát měsíčně. Sledované parametry při analýze vzorku substrátu:

 • obsah sušiny (%)
 • obsah organické sušiny (%)
 • pH
 • NH4+ – N (mg/l)
 • NH4+ (mg/l)
 • těkavé mastné kyseliny (mg/l) (kys. Octová, kys. Máselná, kys. Propionová, kys. …)
 • FOS/TAC

Odběry vzorků vstupních materiálů a průběžná kontrola jejich kvality.

Odběr vzorku bioplynu pro analýzu – 1x za 3 měsíce, nebo v případě komplikací na BPS, které mohou být spojeny s kvalitou bioplynu.

Analýza všech odebraných vzorků substrátu je prováděna prostřednictvím autorizované laboratoře.

 

 

 

Biologický servis

 

t: (+420) 569 452 559

BGS Servisní s.r.o.

Zámecká 7
582 91 Světlá nad Sázavou

více kontaktů...